Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist


Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel: • kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või e-maili teel.

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist


Muude andmete kogumine

Kogume isikustamata andmeid küpsiste kaudu. Need on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Neid andmeid kasutatakse analüütika tööriistade jaoks ja käsitletakse isikustamata andmetena.


Andmete kasutamine

Veebilehel kogutud isikustatud andmeid kasutame kontaktivormide või otse e-maili kaudu saadetud sõnumitele vastamiseks.


Andmete kaitse

Kõiki meie veebilehe külastamise ja kontaktivormi kaudu teatavaks saadud isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset infot. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.


Andmete kustutamine

Kliendil on õigus paluda kustutada enda kohta kogutud isikuandmeid. Selleks kirjutage meile vastava sisuline e-mail aadressile info@thescore.ee.